Konkurs na projekt z mikrokontrolerem STM32

Konkurs na projekt z mikrokontrolerem STM32

Duża popularność niedawno rozstrzygniętego konkursu “1000 Discovery dla elektroników” zachęciła nas do zaproponowania wszystkim chętnym drugiej części zabawy: zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na projekt przygotowany na dowolnym mikrokontrolerze z rodziny STM32!

Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 4000 PLN brutto, dodatkowo siedem spośród dwunastu nagrodzonych osób otrzyma wyjątkowe koszulki poświadczające ich kompetencje w aplikowaniu mikrokontrolerów STM32!

W wyniku konkursu “1000 Discovery dla elektroników” blisko 1000 konstruktorów otrzymało kompletne zestawy ewaluacyjne z mikrokontrolerami STM32F0, wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do budowania własnych aplikacji. Wszystkim chętnym, ale nie tylko tym, którzy wygrali lub posiadają zestawy STM32F0Discovery, proponujemy przygotowanie projektów bazujących na dowolnych zestawach uruchomieniowych z mikrokontrolerami z rodziny STM32 i zgłoszenie ich do naszego konkursu.

 

Sponsorem nagród w konkursie jest sklep KAMAMI.pl

 

Spośród zgłoszonych projektów jury konkursowe wybierze 12 najlepszych ich zdaniem projektów. Autorzy wskazanych opracowań otrzymają po jednej z przedstawionych poniżej nagród, których sponsorem jest KAMAMI.pl:

Zestaw STM32373C-EVAL Interfejs J-Link EDU firmy Segger 5 zestawów STM3210B-SK/KEI 5 zestawów STM32F4Discovery

– jeden zestaw STM32373C-EVAL z oferty STMicroelectronics (wartość ok. 1000 PLN brutto) + koszulka “STM32 expert”,
– jeden interfejs J-Link EDU firmy Segger (wartość ok. 220 PLN brutto) + koszulka “STM32 expert”,
– pięć zestawów STM3210B-SK/KEI (każdy z interfejsem uLink-ME, ich łączna wartość ok. 2000 PLN brutto) + koszulki “STM32 expert”,
– pięć zestawów STM32F4Discovery (łączna wartość ok. 450 PLN brutto).

Siedem takich koszulek trafi do osób nagrodzonych w konkursie
(rozmiary S, M, L, XL – do wyboru przez uczestników konkursu) 

 

Niezbędne elementy zgłoszenia konkursowego:
  1. Opis projektu przygotowany zgodnie z szablonem dostępnym do pobrania jako załącznik tego artykułu.
  2. Zdjęcie lub zdjęcia urządzenia ilustrujące wygląd zgłaszanego projektu.
  3. Schemat elektryczny urządzenia lub schemat połączeń zestawu ewaluacyjnego z elementami peryferyjnymi zastosowanymi w projekcie, a także – jeśli powstał na potrzeby projektuzgłoszonego do konkursu – wzór PCB (w formacie Gerber lub pliki źródłowe w Altium Designerze, Protelu, Eagle itp).
  4. Kompletny projekt programistyczny zawierający pliki źródłowe, niezbędne biblioteki itp. Przesłany projekt powinien być przygotowany w taki sposób, żeby dał się skompilować bez konieczności ręcznego dodawania, przenoszenia lub modyfikowania zawartości plików.
  5. Projekt skompilowany do postaci pliku wynikowego HEX.
  6. Film ilustrujący działanie urządzenia (w którymś ze standardowych formatów: MOV, AVI, FLV itp.), o niskim stopniu kompresji i wymiarach obrazu co najmniej 600×800 punktów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail, pod ten sam adres należy przesłać zgłoszenia konkursowe z kompletem materiałów. Jeżeli objętość archiwum z plikami wchodzącymi w skład zgłoszenia przekroczy 30 MB, przed ich wysłaniem prosimy o kontakt z redakcją portalu – w takich przypadkach udostępnimy chroniony serwer FTP.

Regulamin konkursu:
 1. Organizatorem Konkursu jest portal STM32.eu. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez e-mail.
 2. Sponsorem nagród jest KAMAMI.pl.
 4. Zgłoszenia konkursowe (w tym dane teleadresowe) są rejestrowane w bazie prowadzonej przez redakcję portalu STM32.eu. Podane przez uczestników konkursu dane będą wykorzystane wyłącznie do przesyłania informacji związanych z konkursem oraz wysłania nagrody.
 5. Zgłoszenia konkursowe kwalifikują i nagrody przyznają redaktorzy portalu STM32.eu.
 6. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie e-mailem wysłanym z portalu STM32.eu.
 7. Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane do 17.12.2012
 8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 7.01.2013.
 9. Nagrody zostaną wysłane do nagrodzonych nie później niż 24.01.2013.
10. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia puli nagród.
11. Organizator nie będzie udzielał przed terminem rozstrzygnięcia konkursu żadnych informacji o losach nadesłanych projektów.
12. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom tego regulaminu, wyraża zgodę na jego treść oraz na publikację artykułu zgłoszonego do konkursu w portalu STM32.eu.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do redaktorów portalu STM32.eu.
14. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku) przed wydaniem nagród organizator obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.

 **********************************************

FAQ związane z konkursem (pytania prosimy zgłaszać na e-mail):
23.10.2012: Jakie będą kryteria oceny prac? Nacisk na ciekawe zastosowanie STM32, wyciśnięcie maksymalnej wydajności, największa liczba użytych bibliotek, czy jeszcze inne?
Red. Pod uwagę weźmiemy przede wszystkim pomysł na projekt (nie zalezy nam na projektach typu: zegar z budzikiem lub timer kuchenny) oraz staranność jego realizacji.

23.10.2012: W jakim środowisku trzeba pisać program? Ja mam w pełni darmowe i nie ograniczone, a nie jak inne pseudo-darmowe z ograniczeniami do 32 kB?
Red. Zgodnie z informacjami zawartymi w opisie konkursu nie stawiamy żadnych ograniczeń co do doboru narzędzia użytego do przygotowania projektu. Istotne jest jedynie dostarczenie do nas kompletnego (z naciskiem na kompletność) projektu oraz skompilowanego pliku wynikowego.

 
24.10.2012: Czy istnieje możliwość zaprezentowania urządzenia bez publikowania kodów źródłowych? Chciałbym to urządzenie wykorzystać w celach komercyjnych, co niestety koliduje z umieszczaniem listingów programu.
Red. W takich sytuacjach proponujemy następujące rozwiązanie: przyjmiemy zgłoszenie bez kompletnego projektu, ale musi zostać dostarczony plik wynikowy, który może być wersją demonstracyjną (o zmniejszonej funkcjonalności lub wyświetlająca dodatkowe informacje o autorze itp.). Pozostałe elementy zgłoszenia – opis, schemat, rysunki itp. zgodnie z opublikowanym wzorem – są konieczne.

26.10.2012: Czy do konkursu można zgłaszać rozwiązania czysto sprzętowe, ale związane z STM32? Mam tu na myśli na przykład płytkę bazową dla zestawów Discovery, wyposażoną we własne peryferia, breadboard itp.
Red. Tak, w ramach zgłoszeń konkursowych dopuszczalne są rozwiązania czysto sprzętowe, przy czym jeżeli będa to moduły peryferyjne przewidziane do współpracy z mikrokontrolerem STM32 i wymagające programowania (konfiguracji), prosimy o przygotowanie procedury testującej zgłaszany moduł lub programu ilustrującego jego działanie.

29.10.2012: Czy do konkursu można zgłosić projekt, który bazuje całkowicie na PCB własnej roboty? Oczywiście wzór płytki i schemat byłby dołączony.
Red. Tak, do konkursu można zgłaszać dowolnie wykonane urządzenia wykonane na mikrokontrolerach STM32. Nawiązanie w opisie konkursu do zestawów STM32F0Discovery miało służyć wyłącznie zasygnalizowaniu, że nie ma konieczności budowania kompletnych projektów – co jest w niektórych przypadkach zadaniem trudniejszym niż przygotowanie aplikacji na gotowy sprzęt – ale chętnie takie zgłoszenia przyjmiemy.

6.11.2012: Ponieważ regulamin tego nie wyklucza, chciałbym się upewnić: czy możliwe jest zgłaszanie projektów publikowanych wcześniej w Elektronice Praktycznej lub EdW?
Red. Nie ma żadnych przeszkód, prosimy jedynie o informację, że zgłaszany projekt był wcześniej publikowany w którymś z miesięczników. Nie będzie to miało żdanego znaczenia dla oceny projektów, chcemy natomiast opublikować taką informację na naszej stronie w przypadku, kiedy projekt zostanie opublikowany na stronie www.STM32.eu.

8.11.2012: Czy możecie przygotować przykładowy projekt dla STM32F0Discovery oraz artykuł pokazujący jak zacząć pracę z tym zestawem? Jestem doświwdczonym konstruktorem, ale czuję dyskomfort stając przed masą wiadomości, które muszę zdobyć (i przefiltrować) zanim zdecyduję się jak dalej działać z STM32.
Red. Podobnych próśb otrzymalismy wiele, w odpowiedzi na nie przygotowalismy artykuł pokazujący krok-po-kroku jak rozpocząć prace z STM32F0Discovery (na bazie najpopularniejszego w Poslce środowiska programistycznego uVision firmy ARM/Keil). Przygotowaliśmy także prosty projekt przykładowy, którego działanie ilustruje film umieszczony w treści artykułu.

13.11.2012: W archwium z projektem udostępnionym do pobrania w artykule prezentującym przykład dla STM32F0Discovery udostępniliście plik wynikowy w formacie HEX. W jaki sposób mogę użyć go do zaprogramowania pamięci mikrokontrolera?
Red. Najprostszym i najwygodniejszym sposobem jest wykorzystanie dostepnego bezpłatnie programu ST-Link Utility, co przedstawiamy w artykule.

20.11.2012: W pracy korzystam z pakietu MDK firmy ARM (kiedyś Keil). Czy możecie przygotować instruktaż – podobny do tego (chodzi o konfigurację IDE do współpracy z programatorem-debuggeerem ST-Link/V2 wbudowanym w zestawy Discovery) – dla “mojego” oprogramowania? Myślę, że przyda się wielu konstruktorom, bo pakiet Keila jest dośc popularny!
Red. W odpowiedzi – krótki artykuł z filmem ilustrującym krok-po-kroku przebieg konfiguracji oraz programowania pamięci Flash mikrokontrolera, w przypadku kiedy dysponujemy tylko plikiem wynikowym.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}